Πιαλέ Πασά, Λάρνακα 6028, Κύπρος

ΤΗΛ : +357 70 008089

dionyshs sxoinas